baijer mediation

Hoe nu verder na een conflict.

Vanuit het verleden, werken we in het heden naar de toekomst. Zo komt er een einde aan de situatie van verwarring en wanorde.
Van kinderen kun je veel leren. Bijvoorbeeld: waar de grenzen liggen van je geduld ( Wiet van Broeckhoven, Belgisch politicus).Wat is mediation

Mediation is een oplossingsgericht gesprek tussen partijen, die een conflict hebben en dit willen oplossen.

Echtscheiding

Wat kan een mediator bij een echtscheiding voor u betekenen zonder tijdrovende procedures via advocaten.

Familieconflict

Een belangrijk verschil tussen een Familiemediator en een advocaat is, een mediator werkt voor alle betrokken partijen.

Coach samengesteld gezin

Het vraagt tijd, inzicht en heldere afspraken om een goed samen gesteld gezin te zijn. Een stiefplan-coach kan u helpen.

 

 

Arbeids Mediation

Voor veel mensen misschien nog onbekend terrein, maar arbeidsmediation kan heel goed ingezet worden bij conflicten tussen werkgever-werknemer of tussen eigenaar – management of tussen werknemers onderling.      Lees verder 

EEn conflict of ruzie

onenigheid, langdurige problemen iedereen weet wat het is en hoe groot de invloed kan zijn in je leven. Vaak kunnen dit soort situaties vanzelf weer overgaan, gelukkig maar. Conflicten en ruzies kunnen ook escaleren en/of compleet uit de hand lopen. Het gaat hierbij om grote, vaak persoonlijke, belangen:  een scheiding met of zonder kinderen, werk, buren, familie, financiën. Niet zelden is het punt van een eenvoudige oplossing gepasseerd en gaat het om “niet meer willen toegeven”. In alle relaties met anderen krijgen we te maken met verschillen van mening en inzicht. Vanzelfsprekend gaat een meningsverschil gepaard met sterke emoties, die een groot effect hebben op het dagelijks leven.