Arbeidsmediation

Arbeidsmediation kan op vele fronten ingezet worden:

- Conflicten tussen werkgever-werknemer
- Conflicten tussen eigenaar – management
- Conflicten tussen werknemers onderling

De meeste arbeidsconflicten ontstaan uit een vorm van intimidatie/ ongewenst gedrag zowel door externen ( 1,7 miljoen werknemers) als internen ( 1,1 miljoen werknemers).

Dit brengt grote kosten met zich mee:
Verzuim tgv intern: 1,7 miljard per jaar
Verzuim tgv extern: 600 miljoen per jaar ( cijfers uit TNO Monitor: agressie op het werk 2014)

De winst van het inzetten van mediation:

Zelf de regie in handen nemen: niet afhankelijk zijn van een derde die de knoop doorhakt.
Zelf de oplossing aandragen door met behulp van een neutrale derde de oplossing vorm te geven, is deze duurzamer in de tijd, sterker.
Kosten besparend: in gemiddeld 3 sessies tot een oplossing komen, geen proceskosten en geen tot lage advocaatkosten.

Relatiebehoud: als het conflict naar tevredenheid van beide partijen afgerond wordt, dan heeft dat niet alleen zijn positieve weerslag op de partijen zelf maar ook op de omstanders.

De kans om te mediaten in een familiebedrijf, gaf mij een uniek inzicht. De combinatie van familieverhoudingen en werk gerelateerde problemen vind ik boeiend en uitdagend.