Mediation bij klachten in de gezondheidszorg

Voor vele mensen nog onbekend terrein maar mediation kan ook heel goed ingezet worden bij klachten in de gezondheidszorg.
Of het nu klachten zijn over de gekregen zorg, een plaatsing van een familielid in een verpleeghuis, uw vraagtekens bij een diagnose en meer.  Een goed gesprek kan de zaken ophelderen.
Mediation kan een slepende procedure al dan niet met een advocaat, bij een klachtencommissie of voor een tuchtraad voorkomen. Een gesprek met een onafhankelijke derde, de mediator,  kan zorgen dat u gehoord wordt en dat gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht.
Omgekeerd geldt natuurlijk ook: Heeft U als zorgverlener of zorginstelling een klacht ontvangen of bent u in een conflict verwikkeld, dan is het inzetten van mediation een snelle, effectieve en vaak goedkope oplossing.

De klachtwet is per 1-1-2016 door de overheid veranderd. Hierdoor zullen zorginstellingen/ zorgverleners vaker voor mediation openstaan.